Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Lp.Ferie i dni wolneDaty
1. Dni ustawowo wolne

01 listopada 2019  Wszystkich Świętych (piątek)
11 listopada 2019 – Święto Niepodległości (poniedziałek)
01 stycznia 2020  Nowy Rok (środa)
06 stycznia 2020 – Święto Trzech Króli (poniedziałek)
01 maja 2020 – Święto Pracy (piątek)
11 czerwca 2020 – Boże Ciało (czwartek)

2. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

31 października 2019 – (czwartek)
02 stycznia 2020 – (czwartek)
03 stycznia 2020  (piątek)
12 czerwca 2020  (piątek)